D-Wurf

Artus vom Bodenfelder Hof (King)
Paradise Falls Amun

Wurftag: 08.05.21

Artus:

WT12. April 2017Farbe-
Audiometriebeidseits hörendletzte DOKfrei / 2019
PatellafreiSCIDfrei
CMSfreiSCAfrei
HUUfreiSCA with myokymiafrei
LIfreiJBDfrei
PLLcarrierDMfrei
PRAfrei

Amun:

WT24.06.2019Farbetricolor
Audiometriebeidseits hörend letzte DOK frei / 2021
PatellafreiSCIDfrei
CMSfreiSCAfrei
HUUfreiSCA with myokymiafrei
LIfreiJBDfrei
PLLfreiDMfrei
PRAfrei